Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III  năm 2017 như file đính kèm!

Báo cáo tài chính qúi 3 năm 2017

Giai trình BCTC qúi 3 năm2017