Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn:
PV2 phấn đấu trở thành một công ty bất động sản và đầu tư tài chính chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
Sứ mệnh:
PV2 cung cấp cho thị trường các sản phẩm bất động sản và dịch vụ tài chính ưu việt trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu, dựng xây giá trị và cộng hưởng lợi ích cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cán bộ nhân viên.
Giá trị cốt  lõi:

Cộng hưởng lợi ích

Luôn cùng khách hàng và đối tác đi tới thành công, cùng cộng hưởng lợi ích để tạo ra lợi ích lớn hơn cho cộng đồng là phương châm hành động, nguyên tắc ứng xử và triết lý kinh doanh của PV2.

Thấu hiểu nhu cầu

Luôn tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, đối tác để đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp nhất.

Tạo dựng sự khác biệt

Luôn đổi mới và tạo lập sự khác biệt trong chiến lược kinh doanh và các sản phẩm dịch vụ nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh, định vị thương hiệu PV2 trên thị trường.

Coi trọng nguồn nhân lực

Luôn xác định chìa khóa của thành công là việc xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tận tụy, chia sẻ, vì lợi ích chung.

Đề cao trách nhiệm xã hội

Luôn gắn kết sự phát triển hiệu quả, bền vững với việc tôn vinh các giá trị đạo đức và nhân văn, đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên.