Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm 2017

Giải trình báo cáo kiểm toán năm 2017