Báo cáo tài chính quí II năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quí II năm 2012.

Báo cáo tài chính quí II năm 2012