Báo cáo thường niên 2010

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển PVI xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo thường niên 2010.

Tài liệu đính kèm: Bao cao thuong nien2010.zip