Thông báo về giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) thông báo về giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét. Chi tiết như file đính kèm! Công bố thông tin bất thường ngày...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 06/08/2020, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng 06 tháng đầu năm 2020, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự ngày 20/04/2020

Căn sứ theo nghị quyết số 05/2020/HĐQT ngày 21/04/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự chủ...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng khoán ...

Xem thêm

Công bố thông tin về thành lập công ty TNHH Capital Gate

Ngày 12/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành nghị quyết thành lập Công ty TNHH Capital Gate.PV2 xin trân trọng gửi tới quí cổ đông, quí đối tác và khách hàng Công bố thông tin thành lâp công ty Capital...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2  xin trân trọng gửi đến quí cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2109

Xem thêm

Công ty PV2 nhận được quyết định của TAND quận Nam Từ Liêm đình chỉ giải quyết vụ án KDTM về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM

Ngày 07/11/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) nhận được quyết định số 24/2019/QĐĐC-KDTM ngày 23/10/2019 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về việc đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 24/2015/TLST-KDTM ngày 20/07/2015 về việc tranh chấp...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2019

Ngày 07/08/2018, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm...

Xem thêm

PV2 nhận được Bản án số 179/2019/HS-PT ngày 02/04/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (trong đó PV2 là một trong các nguyên đơn dân sự)

Ngày 06/06/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) nhận được Bản án số 179/2019/HS-PT ngày 02/04/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 494/2018/TLPT-HS ngày 27/06/2018 đối với bị cáo Lê Quý Hiển và các bị cáo...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự ngày 27/03/2019

Căn sứ theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/03/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự 14/01/2019

Căn sứ theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2, báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018, chi tiết như file đính kèm! Bao Cao Quan Tri cong ty 6 thang dau nam 2018

Xem thêm

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 514/2017/HSST ngày 11/12/2017 đối với bị cáo Lê Quý Hiển và đồng bọn (tại vụ án này, PV2 được triệu tập với tư cách nguyên đơn dân sự).

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 Công ty Công bố thông tin quyết định của tòa án đối với bị cáo Lê Quý Hiển và đồng bọn, chi tiết như file đính kèm: CBTT_bat_thuong_QD_cua_toa_an

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, chi tiết như file đính kèm! Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_cong_ty

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017

Công ty cổ phần đầu tư PV2 , báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017  

Xem thêm

Thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, xin thông báo thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm! Thông báo thay đổi nhân sự  

Xem thêm

Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 , Công bố thông tin bất thường Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan, chi tiết như file đính kèm! Quyết định sét xử phúc thẩm Công bố thông...

Xem thêm

Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau: Theo đó, PV2 thông báo ông Lê Anh Tuấn không còn đảm nhận chức vụ ủy viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ. Bổ nhiệm bà Chu Minh Phương giữ chức vụ Ủy viên HĐQT trong thời hạn 05 năm kể từ ngày...

Xem thêm

Năm 2017, PV2 đặt mục tiêu lãi hơn 3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, Đại hội cổ đông của PV2 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nãm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: Sau kết...

Xem thêm