Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2019

Ngày 07/08/2018, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm...

Xem thêm

PV2 nhận được Bản án số 179/2019/HS-PT ngày 02/04/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (trong đó PV2 là một trong các nguyên đơn dân sự)

Ngày 06/06/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) nhận được Bản án số 179/2019/HS-PT ngày 02/04/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 494/2018/TLPT-HS ngày 27/06/2018 đối với bị cáo Lê Quý Hiển và các bị cáo...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự ngày 27/03/2019

Căn sứ theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/03/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự 14/01/2019

Căn sứ theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2, báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018, chi tiết như file đính kèm! Bao Cao Quan Tri cong ty 6 thang dau nam 2018

Xem thêm

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 514/2017/HSST ngày 11/12/2017 đối với bị cáo Lê Quý Hiển và đồng bọn (tại vụ án này, PV2 được triệu tập với tư cách nguyên đơn dân sự).

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 Công ty Công bố thông tin quyết định của tòa án đối với bị cáo Lê Quý Hiển và đồng bọn, chi tiết như file đính kèm: CBTT_bat_thuong_QD_cua_toa_an

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, chi tiết như file đính kèm! Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_cong_ty

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017

Công ty cổ phần đầu tư PV2 , báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017  

Xem thêm

Thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, xin thông báo thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm! Thông báo thay đổi nhân sự  

Xem thêm

Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 , Công bố thông tin bất thường Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan, chi tiết như file đính kèm! Quyết định sét xử phúc thẩm Công bố thông...

Xem thêm

Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau: Theo đó, PV2 thông báo ông Lê Anh Tuấn không còn đảm nhận chức vụ ủy viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ. Bổ nhiệm bà Chu Minh Phương giữ chức vụ Ủy viên HĐQT trong thời hạn 05 năm kể từ ngày...

Xem thêm

Năm 2017, PV2 đặt mục tiêu lãi hơn 3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, Đại hội cổ đông của PV2 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nãm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: Sau kết...

Xem thêm

Giải trình BCTC năm 2016 lỗ

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 vừa có công văn giải trình BCTC năm 2016 lỗ. Tại báo cáo kiểm toán năm 2015 lập ngày 26/02/2012, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty là 475.945.867 đồng. Tại báo cáo kiểm toán năm 2016 lập ngày 03/03/2017, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty là...

Xem thêm

PV2 thắng kiện trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng và nhận quyền sử dụng đất

Ngày 17/10/2016, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Bản án số 12/2016/KDTM-ST về việc tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng và nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là Công ty PV2 và bị đơn là Công ty TNHH Chí Thành. Theo đó, ngày 28/09/2016 Tòa án nhân dân Thị...

Xem thêm

Thông báo thay đổi trụ sở

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ – ĐHĐCĐ ngày 06/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2; –   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, mã số doanh nghiệp: 0102306389 do Sở Kế...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 27/11/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau: 1. Nhất trí để các ông Trần Ngọc Mạnh, Nguyễn Trọng Hiếu thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 kể từ ngày 24/11/2015 đồng...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2015

Ngày 09/07/2015, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty cổ phần...

Xem thêm

HĐQT PV2 bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

Ngày 08/06/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tiến hành phiên họp bất thường để thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời thay thế cho các chỗ trống phát sinh. Theo đó, trên cơ sở yêu cầu công tác cán bộ của cổ đông lớn PVI, 02 trong số...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2015 của PV2. Nghi quyet DHDCD...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2015 như file đính kèm. Trân trọng! Bao cao tai tinh chinh qui I nam_2015 Giai trinh BCTC qui I...

Xem thêm