Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 12/07/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HDQT về việc bổ nhiệm ông Đặng Huy Cảnh Chánh Văn phòng kiêm người phụ trách quản trị Công ty. Công ty PV2 xin trân trọng thông báo. Chi tiết như sau: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 514/2017/HSST ngày 11/12/2017 đối với bị cáo Lê Quý Hiển và đồng bọn

Ngày 01/06/2018, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Bản án số 174/2018/HS-ST về việc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 514/2017/HSST ngày 11/12/2017 đối với bị cáo Lê Quý Hiển và đồng bọn (tại vụ án này, PV2 được triệu tập với tư cách nguyên đơn...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán : PV2 Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá  : 10.000 đồng/cổ...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017  

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 06 tháng cuối năm 2017. Trân trọng! Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm

Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

Ngày 21/07/2017, Công ty PV2 nhận được quyết định số 48/2017/QĐ-PT ngày 26/06/2017 của Tòa án nhân dân TP HN về việc giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Theo đó tòa án hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 04/2016/QĐST-DC...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2017

Ngày 07/07/2017, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm...

Xem thêm

Nghị quyết Hội đồng quản trị PV2 ngày 30/06/2017

Ngày 30/06/2017, Hội đồng quản trị PV2 đã họp thường kỳ và thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty xin gửi tới quí cổ đông và các nhà đầu tư nghị quyết trên. Chi tiết như file đính kèm! Nghị quyết HĐQT ngày...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trân trọng! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Xem thêm

Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan

Ngày 12/06/2017, Công ty PV2 nhận được quyết định số 129/2017/QĐPT-KDTM ngày 09/06/2017 của Tòa án nhân dân TP HN về việc đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm thụ lý số 40/KDTM-PT  ngày 28/04/2017 về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty...

Xem thêm

PV2 góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ ALADDIN

Ngày 16/11/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ ALADDIN. Theo đó PV2 nắm giữ 49.000 cổ phần chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ ALADDIN. Chi tiết...

Xem thêm

PV2 thắng kiện trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng và nhận quyền sử dụng đất

Ngày 17/10/2016, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Bản án số 12/2016/KDTM-ST về việc tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng và nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là Công ty PV2 và bị đơn là Công ty TNHH Chí Thành. Theo đó, ngày 28/09/2016 Tòa án nhân dân Thị...

Xem thêm

Thông báo thay đổi trụ sở

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ – ĐHĐCĐ ngày 06/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2; –   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, mã số doanh nghiệp: 0102306389 do Sở Kế...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 27/11/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau: 1. Nhất trí để các ông Trần Ngọc Mạnh, Nguyễn Trọng Hiếu thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 kể từ ngày 24/11/2015 đồng...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2015

Ngày 09/07/2015, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty cổ phần...

Xem thêm

HĐQT PV2 bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

Ngày 08/06/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tiến hành phiên họp bất thường để thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời thay thế cho các chỗ trống phát sinh. Theo đó, trên cơ sở yêu cầu công tác cán bộ của cổ đông lớn PVI, 02 trong số...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2015 của PV2. Nghi quyet DHDCD...

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Triệu tập lần 3)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 được triệu tập lần 3, cụ thể như sau: 1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 8h30 thứ  Năm  ngày 14 tháng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2015 như file đính kèm. Trân trọng! Bao cao tai tinh chinh qui I nam_2015 Giai trinh BCTC qui I...

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Triệu tập lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 được triệu tập lần 2, cụ thể như sau: 1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 9h00 thứ  Sáu ngày 24 tháng...

Xem thêm
Trang 1 của 3123