Báo cáo tài chính quí II năm 2014

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2014.

Bao cao tai chinh qui II

Cong van giai trinh