Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông,các nhà đầu tư  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012