Báo cáo tài chính quí II năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2022.

Báo cáo tài chính quí II năm 2022

Giải trình BCTC quí II năm 2022