Báo cáo tài chính quý III năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2015 như file đính kèm.

Trân trọng!

Báo cáo tài chính quí III năm 2015

Giải trình BCTC quí III năm 2015