Báo cáo tài chính Qúy I năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tài chính quí 1 năm 2013.

Báo cao tài chính quí 1 năm 2013