Báo cáo tài chính quí IV năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2023.

Báo cáo tài chính quí IV năm 2023

Giải trình BCTC quí IV năm 2023