Báo cáo tài chính quí III năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2021.

Báo cáo tài chính quí III năm 2021

Giải trình BCTC quí III năm 2021