Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tài chính quí 4 năm 2011.

Bao cao tai chinh qui 4