Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tài chính quí 4 năm 2012.

Báo cáo tài chính quí IV năm 2012.