Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 như file đính kèm.

Báo cáo tài chính quí 4 năm 2018

Giải trình BCTC quí 4 năm 2018