Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2020 như file đính kèm.

Báo cáo tài chính năm 2020

Giải trình BCTC năm 2020