Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2016 như file đính kèm.

Trân trọng!

Bao cao tai chinh qui I nam 2016

Giải trình BCTC quí I năm 2016