Báo cáo tài chính quí I năm 2010

Công ty Cổ phần đầu tư  và phát triển  PVI xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tài chính quí I năm 2010.

Bao cao tai chinh quy I