Báo cáo tài chính quí I năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2021.

Báo cáo tài chính quí I năm 2021

Giải trình BCTC quí 1 năm 2021