Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 như file đính kèm.
Trân trọng!

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015