Báo cáo thường niên PV2 năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2023 của PV2.

Báo cáo thường niên năm 2023 của PV2