Nghị Quyết HĐQT về việc tạm ngừng dự án đầu tư

Ngày 22/12/2023, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã  ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT về việc tạm ngừng thực hiện dự án Khu nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất. PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư chi tiết như file đính kèm: