Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2020.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Giải trình BCTC giữa niên độ năm 2020