Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2013

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông,các nhà đầu tư  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

Công văn Giải trình chênh lệch BCTC năm 2013