Báo cáo tài chính quí II năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2021.

Báo cáo tài chính quí II năm 2021

Giải trình BCTC quí II năm 2021