Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2021 như file đính kèm.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Giải trình BCTC năm 2021