Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2017 như file đính kèm!

Báo cáo tài chính qúy II năm 2017

Giải trình_BCTC_Qúy II năm 2017