Giải trình nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Giải trình nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm!

Công văn giải trình nguyên nhân