Thông báo bán cổ phần thuộc sở hữu của PV2 tại Công ty cổ phần dịch vụ V-Car

Công ty CP Đầu tư PV2 (PV2) xin trân trọng thông báo bán cổ phần thuộc sở hữu của PV2 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ V-Car với các nội dung sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ V-Car
2. Trụ sở: Khu liên hợp thể thao Quốc gia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện vận tải và các ngành nghề khác…
4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phần chào bán: 1.790.000 cổ phần (Một triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng).
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).
7. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
8. Giá chuyển nhượng: Bán toàn bộ 1.790.000 cổ phần (Một triệu bảy trăm chín mươi ngàn cổ phần) với giá khởi điểm từ 4.065 đồng/cổ phần (Bốn ngàn không trăm sáu mươi lăm đồng một cổ phần).
9. Đối tượng chào bán: chào bán công khai cho các nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng.
10. Thời gian đăng ký mua: Người đăng ký mua gửi đơn đăng ký mua từ ngày 11/02/2015 đến ngày 13/02/2015 (Mẫu đơn đăng ký xem tại website: www. pv2.com.vn).
11. Thời gian nộp tiền: Theo thông báo của PV2
12. Nguyên tắc bán: chấp thuận đơn đăng ký mua với giá mua cao nhất gửi về PV2 trong thời gian đăng ký mua.
13. Địa điểm đăng ký mua: Phòng Kinh doanh PV2, Tầng 6, 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội, SĐT: 046 273 2659 (ext:222).

Trân trọng thông báo./.

Form-De nghi mua CP ca nhan
Form-De nghi mua CP to chuc