Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chi tiết như file đính kèm!

Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2022