Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2019, chi tiết như file đính kèm.

Báo cáo tài chính qúy 1 năm 2019

Giải trình báo cáo tài chính qúy 1 năm 2019