Báo cáo quản trị công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi các quí cố đông, các nhà đầu tư báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, chi tiết như file đính kèm!

Báo cáo quán trị công ty năm 2023