Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 17

Ngày 28/09/2022, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Công ty PV2 xin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: – Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư PV2 – Mã số doanh nghiệp: 0102306389 – Đăng ký lần đầu: Ngày 29/06/2007 – Đăng ký thay đổi lần thứ 17: Ngày 28/09/2022- Lý do thay đổi:
+ Thay đổi người đại diện theo Pháp luật: Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện trước pháp luật của PV2;
+ Thay đổi thông tin về thẻ căn cước công dân của ông Vũ Xuân Hân: Người đại diện theo pháp luật/ Tổng giám đốc Công ty.

Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp lần 17