Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ được chào bán

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán