Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau: Theo đó, PV2 thông báo ông Lê Anh Tuấn không còn đảm nhận chức vụ ủy viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ. Bổ nhiệm bà Chu Minh Phương giữ chức vụ Ủy viên HĐQT trong thời hạn 05 năm kể từ ngày...

Xem thêm

Năm 2017, PV2 đặt mục tiêu lãi hơn 3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, Đại hội cổ đông của PV2 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nãm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: Sau kết...

Xem thêm

Giải trình BCTC năm 2016 lỗ

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 vừa có công văn giải trình BCTC năm 2016 lỗ. Tại báo cáo kiểm toán năm 2015 lập ngày 26/02/2012, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty là 475.945.867 đồng. Tại báo cáo kiểm toán năm 2016 lập ngày 03/03/2017, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty là...

Xem thêm

PV2 thắng kiện trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng và nhận quyền sử dụng đất

Ngày 17/10/2016, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Bản án số 12/2016/KDTM-ST về việc tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng và nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là Công ty PV2 và bị đơn là Công ty TNHH Chí Thành. Theo đó, ngày 28/09/2016 Tòa án nhân dân Thị...

Xem thêm

Thông báo thay đổi trụ sở

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ – ĐHĐCĐ ngày 06/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2; –   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, mã số doanh nghiệp: 0102306389 do Sở Kế...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 27/11/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau: 1. Nhất trí để các ông Trần Ngọc Mạnh, Nguyễn Trọng Hiếu thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 kể từ ngày 24/11/2015 đồng...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2015

Ngày 09/07/2015, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty cổ phần...

Xem thêm

HĐQT PV2 bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

Ngày 08/06/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tiến hành phiên họp bất thường để thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời thay thế cho các chỗ trống phát sinh. Theo đó, trên cơ sở yêu cầu công tác cán bộ của cổ đông lớn PVI, 02 trong số...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2015 của PV2. Nghi quyet DHDCD...

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Triệu tập lần 3)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 được triệu tập lần 3, cụ thể như sau: 1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 8h30 thứ  Năm  ngày 14 tháng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2015 như file đính kèm. Trân trọng! Bao cao tai tinh chinh qui I nam_2015 Giai trinh BCTC qui I...

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Triệu tập lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 được triệu tập lần 2, cụ thể như sau: 1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 9h00 thứ  Sáu ngày 24 tháng...

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015, cụ thể như sau: 1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 9h00 thứ Năm ngày 16 tháng 04 năm 2015 2. Địa điểm...

Xem thêm

Thông báo thay đổi trụ sở

–  Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/05/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2; –   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, mã số doanh nghiệp: 0102306389 do Sở...

Xem thêm

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án phát triển Khu dân cư theo quy hoạch quy mô 9,991 ha tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 làm chủ đầu tư

Ngày 20/05/2014, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đến năm 2019 và đến ngày 26/05/2014, UBND huyện Nhơn Trạch đã có công văn số 1928/UBND-CN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư...

Xem thêm

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty cổ phần Đầu tư Pv2 xin trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, như  công văn đính kèm. Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Xem thêm

Công bố thông tin Trưởng ban kiểm soát PV2

Ngày 27/05/2013, Ban kiểm soát PV2 nhiệm kỳ 2013 – 2016 được bầu từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 gồm các thành viên: Ông Nguyễn Anh Vũ, Bà Phạm Thị Thái Hà, Bà Nguyễn Hải Hà đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát. Ông Nguyễn Anh Vũ...

Xem thêm

Đại hội toàn thể Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 lần thứ I nhiệm kỳ 2012-2015 thành công rực rỡ

Sau khi được nâng cấp từ tổ chức công đoàn cơ sở thành viên lên tổ chức công đoàn cơ sở, sáng ngày 06/11/2012, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã tổ chức Đại hội toàn thể Công đoàn cơ sở lần thứ I nhiệm kỳ 2012 – 2015. Trong các năm qua, tổ chức...

Xem thêm

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở CB-CNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 làm Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã chính thức được Tập đoàn DKQG Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư Dự án Nhà ở CB-CNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất từ tháng 10/2011. Nằm trong quy hoạch tổng thể của thành phố Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, Khu...

Xem thêm

Thị trường bất động sản nhiều dấu hiệu khởi sắc

Kể từ một tháng trở lại đây, thị trường nhà đất đã đón nhận nhiều chính sách tích cực. Đây được xem là động thái tốt nhằm kích thích thị trường bật dậy. Vốn được khơi thông Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2012,...

Xem thêm