Báo cáo quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2019

Xem thêm

Quyết định của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

PV2 nhận được quyết định số 24/2019/QĐĐC-KDTM ngày 23/10/2019 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Chi tiết như file đính kèm! QĐ số 24 năm 2019 của TAND quận Nam Từ Liêm v/v đình chỉ vụ án Kinh doanh thương mại. Công bố thông tin bản án số...

Xem thêm

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

PV2 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Chi tiết như file đính kèm! Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu năm 2019. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội. chi tiết như file đính kèm. Nghị quyết số 03 của HDDQT năm 2019 Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 15

Ngày 04/03/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102306389, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/03/2019. Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2018  

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Căn sứ theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2, báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018, chi tiết như file đính kèm! Bao Cao Quan Tri cong ty 6 thang dau nam 2018

Xem thêm

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 514/2017/HSST ngày 11/12/2017 đối với bị cáo Lê Quý Hiển và đồng bọn (tại vụ án này, PV2 được triệu tập với tư cách nguyên đơn dân sự).

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 Công ty Công bố thông tin quyết định của tòa án đối với bị cáo Lê Quý Hiển và đồng bọn, chi tiết như file đính kèm: CBTT_bat_thuong_QD_cua_toa_an

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, chi tiết như file đính kèm! Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_cong_ty

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017

Công ty cổ phần đầu tư PV2 , báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017  

Xem thêm

Thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, xin thông báo thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm! Thông báo thay đổi nhân sự  

Xem thêm

Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 , Công bố thông tin bất thường Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan, chi tiết như file đính kèm! Quyết định sét xử phúc thẩm Công bố thông...

Xem thêm

Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau: Theo đó, PV2 thông báo ông Lê Anh Tuấn không còn đảm nhận chức vụ ủy viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ. Bổ nhiệm bà Chu Minh Phương giữ chức vụ Ủy viên HĐQT trong thời hạn 05 năm kể từ ngày...

Xem thêm

Năm 2017, PV2 đặt mục tiêu lãi hơn 3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, Đại hội cổ đông của PV2 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nãm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: Sau kết...

Xem thêm

Giải trình BCTC năm 2016 lỗ

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 vừa có công văn giải trình BCTC năm 2016 lỗ. Tại báo cáo kiểm toán năm 2015 lập ngày 26/02/2012, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty là 475.945.867 đồng. Tại báo cáo kiểm toán năm 2016 lập ngày 03/03/2017, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty là...

Xem thêm

PV2 thắng kiện trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng và nhận quyền sử dụng đất

Ngày 17/10/2016, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Bản án số 12/2016/KDTM-ST về việc tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng và nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là Công ty PV2 và bị đơn là Công ty TNHH Chí Thành. Theo đó, ngày 28/09/2016 Tòa án nhân dân Thị...

Xem thêm

Thông báo thay đổi trụ sở

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ – ĐHĐCĐ ngày 06/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2; –   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, mã số doanh nghiệp: 0102306389 do Sở Kế...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 27/11/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau: 1. Nhất trí để các ông Trần Ngọc Mạnh, Nguyễn Trọng Hiếu thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 kể từ ngày 24/11/2015 đồng...

Xem thêm