Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022, chi tiết như file đính kèm!

Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2022