THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Triệu tập lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 được triệu tập lần 2, cụ thể như sau: 1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 9h00 thứ  Sáu ngày 24 tháng...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2014

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2014 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 2014

Xem thêm

Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 16/3/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ngày 01/04/2015, Công ty PV2 đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một...

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015, cụ thể như sau: 1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 9h00 thứ Năm ngày 16 tháng 04 năm 2015 2. Địa điểm...

Xem thêm

Công bố thông tin về việc thoái vốn tại công ty liên kết

Xin công tố thông tin về thoái vốn tại công ty liên kết. Chi tiết như file đính kèm: Quyết định thoái vốn tại công ty liên kết

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán: PV2 Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015 1. Lý...

Xem thêm

Thông báo bán cổ phần thuộc sở hữu của PV2 tại Công ty cổ phần dịch vụ V-Car

Công ty CP Đầu tư PV2 (PV2) xin trân trọng thông báo bán cổ phần thuộc sở hữu của PV2 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ V-Car với các nội dung sau: 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ V-Car 2. Trụ sở: Khu liên hợp thể thao Quốc gia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2014

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2014. Báo cáo quản trị Công ty năm 2014

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014. Báo cáo quản trị Công ty 06 đầu năm 2014

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 12

Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 2. Mã chứng khoá : PV2 3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17, số 249A, Thụy Khuê,...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2014

Ngày 02/07/2014, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính của PV2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. Như vậy Công ty TNHH Deloitte Việt Nam...

Xem thêm

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Ngày 27/05/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư...

Xem thêm

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(lần 3)

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng, Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2014 (lần 3). Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm...

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (lần 3)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được triệu tập lần 3, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, thứ  Ba  ngày 27  tháng 05 năm 2014 2....

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được triệu tập lần 2, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, thứ  Hai  ngày 12  tháng 05 năm 2014 2. Địa...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2013

PV2 trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2013 của PV2. Báo cáo thường niên 2013

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, Thứ bảy ngày 26 tháng 04 năm 2014 2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7,...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán: PV2 Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014 1. Lý...

Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết Công bố thông tin Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tên tổ chức : Cổ phiếu...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2013

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty  năm 2013. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

Xem thêm