Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017