Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu năm 2019. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT v/v chuyển giao chủ đầu tư Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long tân và Phú hội, Huyện Nhơn Trạch ,Tỉnh Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT v/v chuyển giao chủ đầu tư Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long tân và Phú hội, Huyện Nhơn Trạch ,Tỉnh Đồng Nai. chi tiết như file đính kèm. Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội. chi tiết như file đính kèm. Nghị quyết số 03 của HDDQT năm 2019 Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019. Nghị quyết họp hĐCĐ năm 2019 Biên bản họp HĐCD năm 2019 của...

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cụ thể như sau: 1. ThuMoiHop Gui Co dong CBTT 2. Xac nhan tham du Uy quyen tham du 4.1. Du kien chuong trinh Dai hoi...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, xin thông báo thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm! Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 15

Ngày 04/03/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102306389, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/03/2019. Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2109

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2018  

Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn : bà Chu Minh Châu: Xem chi tiết tại đây  

Xem thêm

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ Phần Đầu tư PV2 báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Lâm Nhật Sơn- CTHĐQT chi tiết như file đính kèm: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu  

Xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ Phần  Đầu tư PV2  thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Lâm Nhật Sơn- CTHĐQT chi tiết như file đính kèm: Thông báo giao dich cổ phiếu

Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn chi tiết như file đính kèm: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.  

Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: ông Nguyễn Phúc Anh chi tiết như file đính kèm: Thông báo về ngày thay đổi sở hữu của cổ đông...

Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Phúc Anh

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn: ông  Nguyễn Phúc Anh chi tiết như file đính kèm: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông...

Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PV2 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2018 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018 3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Xem thêm

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Ngày 06/06/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 23/06/2016, Công ty PV2 đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/06/2016 đồng thời giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Kế toán cho bà Lê Thị Hương – Phó phòng Kế toàn...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 06/06/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau: Nhất trí thông qua việc ông Tôn Thiện Việt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày...

Xem thêm