Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ II  của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 được tổ chức thành công

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ II của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 được tổ chức thành công

Ngày 16/05/2013, tại Hội trường Tầng 7, Toserco Building, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ II. Ảnh : Đoàn Chủ tịch chủ trì ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ đã nghe trình bày, thảo luận...

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được triệu tập lần 2, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, thứ  Năm  ngày 16  tháng 05 năm 2013 2. Địa...

Xem thêm

Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 26/3/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Ngày 10/04/2013, Công ty PV2 đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2012

PV2 trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2012 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2012

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2013 2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7,...

Xem thêm

Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

PV2 xin trân trọng gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Quý cổ đông , Quý khách hàng Nghị quyết họp HĐQT của PV2 , nhiệm kỳ 2012 – 2017. Trân trọng thông báo. Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ 2012-...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PV2. PV2 xin gửi tới Quý Cổ đông và khách hàng chi tiết thông báo như  file đính...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty  năm 2012. Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2012

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tiến độ  sử dụng vốn. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Xem thêm

Nghị quyết họp hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Nghị Quyết họp hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. Nghị quyết họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Xem thêm

Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 10

Ngày 29/10/2012 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư  Thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10. Trân trọng thông báo. Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần...

Xem thêm

Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ (ngày 19/10/2012) theo kết quả tại Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ (ngày 19/08/2012). Kính mời Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư xem chi tiết tại file...

Xem thêm

Nghị quyết họp HĐQT lần thứ II nhiệm kỳ 2012-2017

PV2 xin trân trọng gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Quý cổ đông , Quý khách hàng Nghị quyết họp HĐQT của PV2 lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Trân trọng thông báo. Nghị quyết họp HĐQT lần thứ II nhiệm kỳ...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng  năm 2012. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2012. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2011

PV2 trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2011 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 2011

Xem thêm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm

Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm

Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm