Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2021 như file đính kèm. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán Giải trình BCTC năm...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2021

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng cuối năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2021. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm...

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 16

Ngày 03/12/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Công ty PV2 xin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: – Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần...

Xem thêm

Giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính gần nhất

Ngày 18/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và thông qua việc ký Hợp đồng góp vốn kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Minh Nam để đầu tư vào dự án tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với một số nội dung...

Xem thêm

Nghị quyết của HĐQT PV2 về đơn xin từ nhiệm của Ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2

Ngày 20/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 của Ông Tôn Thiện Việt và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tôn...

Xem thêm

Đơn xin từ nhiệm của Ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2

Ngày 15/10/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2 kể từ ngày 15/10/2021 (chi tiết như đính kèm). Công ty cổ phần Đầu tư PV2 sẽ tiếp tục công bố thông tin khi có quyết định chính thức của Đại hội đồng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí II năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2021. Báo cáo tài chính quí II năm 2021 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm...

Xem thêm

Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý cổ đông và những người quan tâm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2 đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như đính kèm! Điều lệ Công...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự của PV2

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Công ty PV2 xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021 của PV2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

­Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 06 năm 2021 2. Địa điểm: Tầng...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết như file đính kèm! Trân trọng! Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 đã kết thúc đợt giao dịch, lý do không giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá không đạt kỳ vọng

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo kết thúc giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 , cụ thể như sau: – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn – Chức vụ hiện nay tại...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2020

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2020 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2020

Xem thêm

Thông báo giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Thông báo giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 (chi tiết như file đính kèm). Trân trọng! Thông báo giao dịch của cổ đông nội...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2020

Xem thêm