Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 12

Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 2. Mã chứng khoá : PV2 3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17, số 249A, Thụy Khuê,...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2014

Ngày 02/07/2014, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính của PV2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. Như vậy Công ty TNHH Deloitte Việt Nam...

Xem thêm

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Ngày 27/05/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư...

Xem thêm

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(lần 3)

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng, Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2014 (lần 3). Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm...

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (lần 3)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được triệu tập lần 3, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, thứ  Ba  ngày 27  tháng 05 năm 2014 2....

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được triệu tập lần 2, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, thứ  Hai  ngày 12  tháng 05 năm 2014 2. Địa...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2013

PV2 trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2013 của PV2. Báo cáo thường niên 2013

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, Thứ bảy ngày 26 tháng 04 năm 2014 2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7,...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán: PV2 Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014 1. Lý...

Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết Công bố thông tin Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tên tổ chức : Cổ phiếu...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2013

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty  năm 2013. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

Xem thêm

Công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Kinh gửi: –    Ủy ban chứng khoán Nhà nước –         Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 2. Mã chứng khoá : PV2 3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17 tòa nhà...

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 11

Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 2. Mã chứng khoá : PV2 3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17 tòa nhà 249A, Thụy Khuê,...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tiến độ  sử dụng vốn. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Xem thêm

PV2 chào bán công khai danh mục cổ phiếu đầu tư

PV2 xin thông báo tới các quý vị cổ đông, đối tác và khách hàng về việc chào bán công khai danh mục cổ phiếu đầu tư thuộc sở hữu của PV2 như công văn đính kèm. Công văn chào bán Form đăng ký mua cá nhân Form đăng ký mua tổ...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ được chào bán

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2013. Báo cáo quản trị Công ty 06 đầu năm 2013

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2013

Ngày 03/07/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Deloitte Việt Năm đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính của PV2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013. Như vậy, Công TNHH Deloitte Việt Nam tiếp...

Xem thêm

PV2 thay thế ủy viên Hội đồng Quản trị

Ngày 19/06/2013, Hội đồng quản trị PV2 đã họp và ban hành nghị quyết số 08/NQ- HĐQT về việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn, sinh ngày 04/04/1963, kỹ sư Giao thông vận tải, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 Biên bản họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm