Báo cáo tình hình Quản trị Công ty quý 4 năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty quý 4năm 2011. Bao cao quan tri cong ty qui 4 nam 2011

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2010 như file đính kèm. Trân trọng thông báo.Bao cao tien do su dung...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 31/10/2011, Hội đồng Quản trị PV2 đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ – HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, bà Nguyễn Thùy Linh, cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng PV2 thay thế ông Phan Xuân Thắng kể từ ngày 01/11/2011. Nghị quyết cũng đã...

Xem thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Pv2 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 09

Ngày 24/10/2011 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 09 Trân trọng thông báo. Dang ky kinh doanh lan...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty quý 3 năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty quý 3 năm 2011. Bao cao quan tri cong ty quy 3

Xem thêm

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ XIV

Ngày 31-08-2011 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã họp lần thứ XIV về việc thông qua công tác cán bộ của Công ty. Kính gửi tới các Quý vị cổ đông nghị quyết cuộc họp như file đính kèm. Trân trọng thông...

Xem thêm

Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền

Hà Nội, ngày 11  tháng  08  năm 2011 THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo đến Quý...

Xem thêm

Nghị quyết họp hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Nghị Quyết họp hội đồng Quản trị lần thứ VIII nhiệm kỳ 2007-2012. Nghi quyet hop Hoi dong Quan tri

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu...

Xem thêm

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI

Tài liệu đính kèm: Điều lệ PV2 Invest.pdf

Xem thêm

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

...

Xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PV2 trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn PVI.

Xem thêm

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 24/02/2011, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI đã gửi công văn tới Trung Tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. PVIInvest  kính gửi tới...

Xem thêm

Thông báo việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010.

Xem chi tiết trong các file đính kèm dưới đây: Chitracotucdot1nam2010.pdf Mau dang ky.doc

Xem thêm

Thông báo thay đổi địa điểm chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thay đổi địa điểm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau: Địa điểm chi trả cổ tức đã thông báo: Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty cổ phần Chứng khoán...

Xem thêm

Bản cáo bạch niêm yết PVIInvest

Xem chi tiết trong file đính kèm Tải: Ban cao bach PVI Invest.pdf

Xem thêm

Thông báo về việc trả sổ PVIInvest

Kính gửi Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển PVI xin thông báo tới Quý cổ đông, kể từ ngày 07/12/2010, Công ty chứng khoán Dầu khí (PSI) sẽ thay mặt PVIInvest tiến hành trả sổ  cho cổ đông tại địa điểm sau: Chi nhánh PSI Hà Nội: – Địa chỉ: Số 18...

Xem thêm

Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư & phát triển PVI xin trân trọng thông báo việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tài liệu: Thong bao luu ky và niem yet co phieu PVI Invest.jpg

Xem thêm

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVIInvest trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau: 1. Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 8%/cổ phần (800 đồng/ cổ phần) 2. Đối tượng được tạm ứng: cổ đông có tên trên sổ đăng...

Xem thêm

PVIInvest sẽ tăng vốn lên gấp đôi và niêm yết trên HNX

Có phải CTCP Đầu tư và phát triển PVI có kế hoạch niêm yết và tăng vốn lên hơn gấp đôi? Hồng Anh Thái, Hà Nội. Ông Tôn Thiện Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVIInvest: Tại ĐHCĐ ngày 11/6 tới, PVIinvest sẽ xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở...

Xem thêm