Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ (ngày 19/10/2012) theo kết quả tại Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ (ngày 19/08/2012). Kính mời Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư xem chi tiết tại file...

Xem thêm

Nghị quyết họp HĐQT lần thứ II nhiệm kỳ 2012-2017

PV2 xin trân trọng gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Quý cổ đông , Quý khách hàng Nghị quyết họp HĐQT của PV2 lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Trân trọng thông báo. Nghị quyết họp HĐQT lần thứ II nhiệm kỳ...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng  năm 2012. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2012. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2011

PV2 trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2011 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 2011

Xem thêm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm

Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm

Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm

Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty quý I năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty quý 1 năm 2012 Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 1 năm 2012.

Xem thêm

PV2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 25/4/2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tại ĐHĐCĐ năm nay, PV2 vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên thường vụ Tập...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng.  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông PV2 năm 2012

Xem thêm

Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 28/3/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Ngày 06/04/2012, Công ty PV2 đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một...

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PV2, cụ thể như sau: Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ tư  ngày 25 tháng 4 năm 2012; Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc...

Xem thêm

Công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: Nhà đầu tư thực hiện giao dịch:  Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông báo Nhà đầu tư thực hiện giao dịch:  Công ty Cổ phần PVI (PVI...

Xem thêm

Nghị quyết họp HĐQT lần thứ XV nhiệm kỳ 2007-2012

PV2 xin trân trọng gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Quý cổ đông , Quý khách hàng Nghị quyết họp HĐQT của PV2 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2007 – 2012. Kính gửi tới các Quý vị cổ đông nghị quyết cuộc họp như file đính kèm. Trân trọng thông báo. Công bố thông...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PV2. PV2 xin gửi đến Quý cổ đông và khách hàng chi tiết Thông báo như file đính...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2011. Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam...

Xem thêm