Công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Kinh gửi: –    Ủy ban chứng khoán Nhà nước –         Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 2. Mã chứng khoá : PV2 3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17 tòa nhà...

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 11

Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 2. Mã chứng khoá : PV2 3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17 tòa nhà 249A, Thụy Khuê,...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tiến độ  sử dụng vốn. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Xem thêm

PV2 chào bán công khai danh mục cổ phiếu đầu tư

PV2 xin thông báo tới các quý vị cổ đông, đối tác và khách hàng về việc chào bán công khai danh mục cổ phiếu đầu tư thuộc sở hữu của PV2 như công văn đính kèm. Công văn chào bán Form đăng ký mua cá nhân Form đăng ký mua tổ...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.Chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2013. Báo cáo quản trị Công ty 06 đầu năm 2013

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2013

Ngày 03/07/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Deloitte Việt Năm đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính của PV2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013. Như vậy, Công TNHH Deloitte Việt Nam tiếp...

Xem thêm

PV2 thay thế ủy viên Hội đồng Quản trị

Ngày 19/06/2013, Hội đồng quản trị PV2 đã họp và ban hành nghị quyết số 08/NQ- HĐQT về việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn, sinh ngày 04/04/1963, kỹ sư Giao thông vận tải, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 Biên bản họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm
Ảnh : Đoàn Chủ tịch chủ trì ĐHĐCĐ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ II của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 được tổ chức thành công

Ngày 16/05/2013, tại Hội trường Tầng 7, Toserco Building, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ II. Ảnh : Đoàn Chủ tịch chủ trì ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ đã nghe trình bày, thảo luận...

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được triệu tập lần 2, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, thứ  Năm  ngày 16  tháng 05 năm 2013 2. Địa...

Xem thêm

Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 26/3/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Ngày 10/04/2013, Công ty PV2 đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2012

PV2 trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2012 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2012

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2013 2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7,...

Xem thêm

Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

PV2 xin trân trọng gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Quý cổ đông , Quý khách hàng Nghị quyết họp HĐQT của PV2 , nhiệm kỳ 2012 – 2017. Trân trọng thông báo. Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ 2012-...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PV2. PV2 xin gửi tới Quý Cổ đông và khách hàng chi tiết thông báo như  file đính...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty  năm 2012. Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2012

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tiến độ  sử dụng vốn. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Xem thêm

Nghị quyết họp hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Nghị Quyết họp hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. Nghị quyết họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Xem thêm

Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 10

Ngày 29/10/2012 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư  Thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10. Trân trọng thông báo. Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần...

Xem thêm