PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2109

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2018  

Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn : bà Chu Minh Châu: Xem chi tiết tại đây  

Xem thêm

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ Phần Đầu tư PV2 báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Lâm Nhật Sơn- CTHĐQT chi tiết như file đính kèm: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu  

Xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ Phần  Đầu tư PV2  thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Lâm Nhật Sơn- CTHĐQT chi tiết như file đính kèm: Thông báo giao dich cổ phiếu

Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn chi tiết như file đính kèm: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.  

Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: ông Nguyễn Phúc Anh chi tiết như file đính kèm: Thông báo về ngày thay đổi sở hữu của cổ đông...

Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Phúc Anh

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn: ông  Nguyễn Phúc Anh chi tiết như file đính kèm: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông...

Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PV2 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2018 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018 3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Xem thêm

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Ngày 06/06/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 23/06/2016, Công ty PV2 đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/06/2016 đồng thời giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Kế toán cho bà Lê Thị Hương – Phó phòng Kế toàn...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 06/06/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau: Nhất trí thông qua việc ông Tôn Thiện Việt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2016 của PV2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: –  Thời gian họp lần 2: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 06 tháng 06...

Xem thêm

Thông báo kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 01/06/2016 của PV2

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo. Theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức, tại thời điểm 09h00 ngày 01/06/2016, tổng số cổ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của PV2 là 13.784.700 cổ...

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: –  Thời gian họp lần 1: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 01 tháng 06...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 25/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau: – Nhất trí để  ông Trịnh An Huy thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 05/03/2016...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2015

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2015 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 2015

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng...

Xem thêm