PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PV2, cụ thể như sau: Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ tư  ngày 25 tháng 4 năm 2012; Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc...

Xem thêm

Công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: Nhà đầu tư thực hiện giao dịch:  Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông báo Nhà đầu tư thực hiện giao dịch:  Công ty Cổ phần PVI (PVI...

Xem thêm

Nghị quyết họp HĐQT lần thứ XV nhiệm kỳ 2007-2012

PV2 xin trân trọng gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Quý cổ đông , Quý khách hàng Nghị quyết họp HĐQT của PV2 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2007 – 2012. Kính gửi tới các Quý vị cổ đông nghị quyết cuộc họp như file đính kèm. Trân trọng thông báo. Công bố thông...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PV2. PV2 xin gửi đến Quý cổ đông và khách hàng chi tiết Thông báo như file đính...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2011. Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty quý 4 năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty quý 4năm 2011. Bao cao quan tri cong ty qui 4 nam 2011

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2010 như file đính kèm. Trân trọng thông báo.Bao cao tien do su dung...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 31/10/2011, Hội đồng Quản trị PV2 đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ – HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, bà Nguyễn Thùy Linh, cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng PV2 thay thế ông Phan Xuân Thắng kể từ ngày 01/11/2011. Nghị quyết cũng đã...

Xem thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Pv2 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 09

Ngày 24/10/2011 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 09 Trân trọng thông báo. Dang ky kinh doanh lan...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty quý 3 năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty quý 3 năm 2011. Bao cao quan tri cong ty quy 3

Xem thêm

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ XIV

Ngày 31-08-2011 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã họp lần thứ XIV về việc thông qua công tác cán bộ của Công ty. Kính gửi tới các Quý vị cổ đông nghị quyết cuộc họp như file đính kèm. Trân trọng thông...

Xem thêm

Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền

Hà Nội, ngày 11  tháng  08  năm 2011 THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo đến Quý...

Xem thêm

Nghị quyết họp hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Nghị Quyết họp hội đồng Quản trị lần thứ VIII nhiệm kỳ 2007-2012. Nghi quyet hop Hoi dong Quan tri

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu...

Xem thêm

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI

Tài liệu đính kèm: DIEU_LE_PVI_Invest 110610 – new.pdf

Xem thêm

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

...

Xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PV2 trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn PVI.

Xem thêm

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 24/02/2011, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI đã gửi công văn tới Trung Tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. PVIInvest  kính gửi tới...

Xem thêm

Thông báo việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010.

Xem chi tiết trong các file đính kèm dưới đây: Chitracotucdot1nam2010.pdf Mau dang ky.doc

Xem thêm

Thông báo thay đổi địa điểm chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thay đổi địa điểm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau: Địa điểm chi trả cổ tức đã thông báo: Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty cổ phần Chứng khoán...

Xem thêm