Thông báo việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010.

Xem chi tiết trong các file đính kèm dưới đây: Chitracotucdot1nam2010.pdf Mau dang ky.doc

Xem thêm

Thông báo thay đổi địa điểm chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thay đổi địa điểm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau: Địa điểm chi trả cổ tức đã thông báo: Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty cổ phần Chứng khoán...

Xem thêm

Bản cáo bạch niêm yết PVIInvest

Xem chi tiết trong file đính kèm Tải: Ban cao bach PVI Invest.pdf

Xem thêm

Thông báo về việc trả sổ PVIInvest

Kính gửi Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển PVI xin thông báo tới Quý cổ đông, kể từ ngày 07/12/2010, Công ty chứng khoán Dầu khí (PSI) sẽ thay mặt PVIInvest tiến hành trả sổ  cho cổ đông tại địa điểm sau: Chi nhánh PSI Hà Nội: – Địa chỉ: Số 18...

Xem thêm

Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư & phát triển PVI xin trân trọng thông báo việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tài liệu: Thong bao luu ky và niem yet co phieu PVI Invest.jpg

Xem thêm

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVIInvest trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau: 1. Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 8%/cổ phần (800 đồng/ cổ phần) 2. Đối tượng được tạm ứng: cổ đông có tên trên sổ đăng...

Xem thêm

PVIInvest sẽ tăng vốn lên gấp đôi và niêm yết trên HNX

Có phải CTCP Đầu tư và phát triển PVI có kế hoạch niêm yết và tăng vốn lên hơn gấp đôi? Hồng Anh Thái, Hà Nội. Ông Tôn Thiện Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVIInvest: Tại ĐHCĐ ngày 11/6 tới, PVIinvest sẽ xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở...

Xem thêm

Bản cáo bạch phát hành tăng vốn điều lệ của PV2

Xem chi tiết trong file đính kèm dưới đây: Tài liệu: Ban cao bach.pdf

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 08/6/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư  PV2 đã ban hành quyết định số 25/QĐ – HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Hồng Hà kể từ ngày 15/06/2011 theo nguyện vọng cá nhân (file đính...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 08/4/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI đã ban hành quyết định số 21/QĐ – HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Xuân Hân kể từ ngày 15/04/2011 để ông Vũ Xuân Hân nhận nhiệm vụ mới do...

Xem thêm

Nghị quyết họp HĐQT PVI Invest lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2007 – 2012)

Ngày 08/03/2011, Hội đồng quản trị PVI Invest đã họp phiên họp lần thứ XII (nhiệm kỳ 2007 – 2012) để thông qua tài liệu, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và chủ trương mua cổ phiếu quỹ. Kính gửi tới các Quý vị cổ đông nghị...

Xem thêm

PVIInvest thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 07

Ngày 04/01/2011 PVI Invest đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 07. Theo đó vốn điều lệ PVI Invest (cũng là vốn thực góp) tăng lên 373.500.000.000 đồng. Trân trọng thông báo. Tài liệu download:...

Xem thêm

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho PV2

Ngày 01/12/2010, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 283/2010/GCNCP-VSD cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI. Theo đó, PVIInvest sẽ đăng ký 18.250.708 cổ phiếu (Mười tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn, bảy trăm lẻ tám cổ...

Xem thêm

Thông báo thay đổi tên Công ty

Thông báo thay đổi tên Công ty -Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 07/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI về việc đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính; Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký...

Xem thêm

PV2 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

Ngày 05-05-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (trước đây là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển PVI)được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ...

Xem thêm