Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 15

Ngày 13/03/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102306389, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/03/2019 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà nội cấp.

Trân trọng thông báo.

Giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 15