Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2  xin trân trọng gửi đến quí cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, chi tiết như file đính kèm!

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2108