Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI kính gửi tới các quí vị cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 07-04-2011 như file đính kèm. Tài liệu đính kèm:...

Xem thêm

Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 10/3/2011, PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Chúng tôi đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một số cổ đông không có địa chỉ cụ thể và...

Xem thêm

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (Mã CK: PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với nội dung cụ thể như sau: – Thời gian : 08 giờ, thứ 5, ngày 07 tháng 04  năm 2011 –  Địa điểm: Trung tâm...

Xem thêm