Công ty Cổ phần Đầu tư Pv2 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 09

Ngày 24/10/2011 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 09

Trân trọng thông báo.

Dang ky kinh doanh lan 09.